ก.พาณิชย์ เคาะ ประกันราคา ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท/ตัน


หลังกระทรวงพาณิชย์ประชุมร่วมกับ3 ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ล่าสุด ผลการประชุมเบื้องต้นระบุว่า รัฐบาลจะมีการประกันราคาข้าว 5 ประเภท  โดย ข้าวเจ้า รัฐบาลจะประกันในราคา 10,000 บาทต่อตัน ในหนึ่งครัวเรือนจะสามารถนำมาเข้าร่วมโครงการได้ไม่เกิน 30 ตัน หรือ 40 ไร่

TOP ประเด็นร้อน