เจ้าชายวิลเลียม เจ้าหญิงเคท ปรากฎพระองค์พร้อมธิดาครั้งแรก