“พัชรวาท” ปลอดภัยแล้ว เผยเหตุเพราะคนขับก้มชาร์จแบต