พิษภัยแล้ง! กระชายราคาพุ่งจาก 40 บาทเป็น 150 บาทต่อกก.