เปิดวงจรปิด เจ้าหน้าที่ ทำร้ายเด็กแว้น คาเตียงคนไข้