ความช่วยเหลือจากไทยถึงเนปาลแล้ว


โดย PPTV Online

เผยแพร่
​รัฐบาลโดยกระทรวงกลาโหมสั่งการผ่านกองบัญชาการกองทัพไทยให้กองทัพอากาศจัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 (C-130H) จำนวน 2 เครื่อง นำสิ่งของพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีและสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนของรัฐบาลส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่ประเทศเนปาล โดยออกเดินทางตั้งแต่เวลา 04.30 น. และ 05.00 น. ของวันนี้

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน