“ปวีณา” เยี่ยมน้องสมาร์ท 5 เดือน เลือดคั่งในสมอง หลังนำไปฝากเลี้ยง