พบไอซ์ 167 กก. บรรจุในกระเป๋าเดินทาง 5 ใบ ทิ้งข้างทาง