"กรมเจ้าท่า" ปล่อยคลิปสาธิตอุปกรณ์ชูชีพ 3 ภาษา หวังสร้างการรับรู้ผู้โดยสาร-นักท่องเที่ยว