บริษัทอังกฤษไอเดียบรรเจิด ใช้ขยะพลาสติกถึงขั้นไล่ออก