ไฟไหม้บ้านพักกลางเมืองชัยภูมิ จนท.ฝ่าควันไฟเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง