20 ส.ส.ฝ่ายค้านจองคิวอภิปราย “บิ๊กตู่” ปมถวายสัตย์ฯ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ประธานวิปพรรคฝ่ายค้าน คาดหวังว่าฝ่ายค้านจะได้ 10 ชั่วโมง ในการอภิปรายปมถวายสัตย์ไม่ครบ เผยมีสมาชิกจองอภิปรายแล้ว 20 คน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน