ยลโฉมศิลปะการ์ตูนร่วมสมัย "วัดปริวาสราชสงคราม" หวังเยาวชนสนใจพระพุทธศาสนา