5 มาตรการป้องกันหมอลืม “เครื่องมือ” ไว้ในแผลผ่าตัด