สำนักพุทธฯ ปัด บังคับนศ.วาดพระปางอุลตราแมน กราบขอโทษ