ไฟลวกทั้งตัว นร.ม.6 ทำโครงงานเผาไหม้ แก้เกรดฟิสิกส์