เด็กสุโขทัยดีใจได้รับเลือกเข้า “โครงการติดปีกเติมฝัน”