ผู้ปกครอง นร. กรุงเทพคริสเตียน ประกาศชะลอจ่ายค่าเทอม