กพท. ทำหนังสือถึงเซ็นทรัลวิลเลจจัดทำประเมินความเสี่ยง