นศ. วัย 17 เสียชีวิตเพราะไข้เลือดออกรายแรกของ จ. เพชรบูรณ์