ขุดคลิป คนฟ้องนศ.เขียนพระพุทธรูปอุลตร้าแมน สอนนั่งสมาธิแผ่พลังจิตรักษาโรค