เปิดประมูลภาพพระพุทธรูปอุลตร้าแมนรูปที่สอง ราคาพุ่งเก้าแสน