เส้นทางจักรยานรอบรัตนโกสินทร์ (คลิป) รายงานพิเศษโดยนักศึกษา ม.กรุงเทพ