สื่อเผยผู้นำเกาหลีเหนือส่งจดหมายเชิญ “ทรัมป์” เยือนกรุงเปียงยาง