น้ำท่วม จ.อุบลฯ 3 สัปดาห์ ยังพบปัญหาการบูรณาการข้อมูลผู้ประสบภัย