เผย ก.ศึกษาฯ ใช้งบหลวงเลี้ยงเกษียณ ในชื่อ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 3 รมต. เข้าร่วมครบ