ฟังเสียง “คนเบื้องหลัง” พร้อมความรู้สึกจากหัวใจที่ได้ฟื้นฟูป่าตามรอยพ่อของแผ่นดิน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ฟังเสียง “คนเบื้องหลัง” ความรู้สึกจากหัวใจหลัง ร่วมโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปีที่ 7 ภายใต้แนวคิด “แตกตัวทั่วไทย สานพลังสามัคคี”

TOP ประเด็นร้อน