ฟังเสียง “คนเบื้องหลัง” พร้อมความรู้สึกจากหัวใจที่ได้ฟื้นฟูป่าตามรอยพ่อของแผ่นดิน