ไทยฝนตกหนักอีก 2 วัน ก่อนอากาศเย็นลง - กทม.ฟ้าคะนอง 80%