ผัวเก่า ฆ่า ผัวใหม่ ก่อนขับรถมามอบตัว อ้างถูกทำคุณไสยใส่จนเมียหนี