วิเคราะห์ความรุนแรง “กระบะบรรทุก นศ. คว่ำ ดับ 13 ศพ”