ดินแดงค่าฝุ่น PM2.5 พุ่งสูงอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ