แกนนำแดง ถูกสรรพากรเก็บภาษี 572 ล้าน หลังเปิดบช.รับบริจาคแทนเพื่อน