บริษัทลงโทษ พนง.หนุ่มจอดรถขวาง เตรียมพาขอโทษเจ้าของพื้นที่