ผู้จัดงานประกวดการ์ตูนหมิ่นศาสนา มุ่งมั่นเดินหน้าจัดงานต่อ