มติก.ต. สั่งสอบข้อเท็จจริง ผู้พิพากษายิงตัวเอง ขีดเส้น 15 วัน