ผลวิจัย พบว่า “การสัก” ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย