อดีตผู้นำสหรัฐฯ ออกงาน แม้ตาช้ำ-คิ้วแตกเย็บ 14 เข็ม