“สุนัขหลวงเชื้อสายคุณทองแดง” พร้อมชื่อพระราชทานอันไพเราะ