รพ.โคราชขึ้นป้ายต่อต้านการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


โรงพยาบาลในพื้นที่จ.นครราชสีมา ขึ้นป้ายต่อต้านการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ด้านเกษตรกรพร้อมปรับเปลี่ยนวิธีทำเกษตรไม่ใช้สารเคมี

TOP ประเด็นร้อน