ชาวบ้านพังงา ร้องเรียนอาคารถูกปล่อยทิ้งร้างไม่มีใครดูแล