นักวิทย์เผยเลี้ยงสุนัขลดความเสี่ยงตายก่อนวัยอันควร 24%