หนุ่มใหญ่เมืองตรัง เล่นปืนพลาดลั่นใส่ตัวเองเสียชีวิต