"หาดเจ้าไหม-หมู่เกาะอ่างทอง" ได้รับรอง "มรดกแห่งอาเซียน"