ร่วมเชียร์ "รถไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์" ของไทยในการแข่งขันระดับโลก