โฆษกทบ. ยัน "บิ๊กแดง" บรรยายพิเศษ ไม่ใช่เรื่องการเมือง