“ส.ศิวรักษ์” ชี้ “บิ๊กแดง” ล้าหลังก้าวร้าว

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


หลายประเด็นที่ ผู้บัญชาการทหารบก พูดถึงประเด็นทางการเมืองในการบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “แผ่นดินของเราในมุมมองด้านความมั่นคง” ถูกนายสุลักษณ์ ศิวรักษ์ ปัญญาชนสยาม วิเคราะห์ว่า เป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำ เพราะ ทหารควรวางตัวเป็นกลาง พร้อมมองว่า การปลุกผีคอมมิวนิสต์ขึ้นมาพูดอีกครั้งเป็นสิ่งที่ล้าหลังไปแล้ว

TOP ประเด็นร้อน