การบินไทย เร่งส่งผู้โดยสารตกค้าง หลังสนามบินนาริตะประกาศเปิดทำการ