คลังปลื้มประชาชนแห่เที่ยว "ชิมช้อปใช้" ทำเงินสะพัดต่างจังหวัด