“ประยุทธ์-ประวิตร” ปฏิเสธวิจารณ์ ผบ.ทบ.เลือกข้างทางการเมือง