นายก​สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เผยยอดอาจพลาดไม่ตามเป้า 10 ล้านตัน